top of page

 השותפים בקואליציה

הארגונים השותפים

טוען.....

השותפים בקואליציה לפי סדר א-ב 

 

אגודת הסטודנטים של המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט

אגודת הסטודנטים אוניברסיטת ת"א

אגודת הסטודנטים אוניברסיטת בן גוריון בנגב

אגודה ישראלית למען יהודי אתיופיה

איתך-מעכי – משפטניות למען צדק חברתי

"אנו" עושים שינוי

ארגון הורים למערכת החינוך בירושלים

ארגון העובדים מען

ארגון הפעולה של הנכים

האגודה לזכויות האזרח בישראל

המטה להעסקה הוגנת של מורים ומורות

המשמר החברתי

הפורום לקידום העסקה ישירה באוניברסיטת ת"א

הקול העולה

התאחדות הסטודנטים בישראל  

הסגל הזוטר באוניברסיטת בן גוריון בנגב

התנועה הירושלמית

חברת הניהול דיזנגוף סנטר

טבקה

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

כנסת פתוחה

מורשתנו – הצהרה דמוקרטית

עוס"ים שינוי – סטודנטים למען עתיד העבודה הסוציאלית ושירותי הרווחה בישראל

עמותא- תא העובדיםהסוציאליים המופרטים באיגוד העובדים הסוציאליים

עתידנו - למען עתיד הע"ס בישראל

פורום החינוך העירוני (ירושלים)

צנטוריון

קו לעובד

שדולת הנשים בישראל

שתי"ל – מיסודה של הקרן החדשה לישראל
תבל בצדק

השותפים בקואליציה לפי סדר א-ב
שותפים חיצוניים בקואליציה  לפי סדר א-ב
bottom of page