top of page

מי אנחנו

הקואליציה הארצית להעסקה ישירה היא התארגנות קואליציונית, לא מפלגתית של ארגוני חברה אזרחית, עובדי/ות קבלן ופעילים/ות חברתיים/יות, החותרים לכונן במשק העבודה  נורמה של העסקה ישירה,  כבסיס להעסקה הוגנת בישראל  

 

אל שורתנו מוזמן/ת להצטרף כל אזרח/ית וארגון שרוצים לקדם העסקה ישירה בישראל, אינו ח"כ ואינו מעסיק בעצמו עובדי/ות קבלן

הקואליציה הוקמה בשנת 2010 על ידי העובדת הסוציאלית אורנה עמוס - פעילה חברתית ומרצה בתחום זה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

 

מאז הקמתה הצליחה להעלות את סוגיית עובדי הקבלן לסדר היום הציבורי, ולהפכו לנושא מרכזי בשיח הציבורי, הפוליטי והחברתי. מאבקיה הפעילו שורה ארוכה של לחצים על מוסדות וארגונים לעבור להעסקה ישירה, ובשנת 2015 חתמה הסתדרות העובדים החדשה על הסכם פורץ דרך להחזרת עובדי קבלן בשירות הציבורי להעסקה ישירה. כיום ועדי עובדים דורשים להחזיר עובדים להעסקה ישירה וארגונים פרטיים עושים זאת מיוזמתם.

הקואליציה פועלת במישורים החברתי, הציבורי והמדינתי

הרקע להקמת הקואליציה

​אי-השוויון בישראל הוא מן הגבוהים במדינות המפותחות. תהליך מואץ של הפרטת שירותים ומסירתם לקבלני כוח אדם שיטת עובדי הקבלן וממדיה במשק ישראלי חושפת עובדים רבים לפגיעה בזכויותיהם, לתנאי ניצול ולפגיעה באיכות השירות הציבורי שמגיע להם. 

שיעור עובדי הקבלן בישראל גבוה בהרבה משיעורם במדינות ה- OECD. שיטת עובדי הקבלן בישראל מתרחבת במהירות. אל שירותי השמירה והניקיון  נוספו סקטורים חדשים בקרב מעמד הביניים ובמקצועות האקדמיים בהם מורים, מדריכים, עובדים סוציאליים, עובדי מערכת הרווחה,  עורכי דין, מהנדסים, עובדי מערכת הבריאות, והרשימה עוד ארוכה. 

סוגיית ההעסקה הקבלנית בישראל  מטרידה ביותר בגלל ההשפעות וההשלכות שיש לה על היבטים רבים בחברה ובציבוריות הישראלית.  הפרטת שירותי הממשלה מצמצמת את אחריות הממשלה כלפי ציבור רחב של עובדים וזכויותיהם.  ההפרטה מצמצמת את הזיקה בין הממשלה לבין איכות השירות שהיא מחויבת לספק, וכשהשירות הציבורי נפגע, עיקר הפגיעה היא בשכבות  החלשות. ההפרטה פוגעת ביכולת של העובדים להתאגד באופן אפקטיבי למען הגנה על זכויותיהם, ובסופו של דבר מעמיקה את הפער בין קבוצות עובדים, בין עשירים לעניים, ובין עבודה להון.

ניסיונות הבקרה והפיקוח על קבלני כוח אדם נכשלים במניעת צורות הניצול העושק והגזל.  הפתרון לעוולות מחייב מעבר להעסקה ישירה, אך לתביעה לשינוי במבנה שוק העבודה מתנגדים גורמים אינטרסנטיים מעוולים ובעלי שליטה.  על מנת לעמוד מולם יש לאגד כוחות של אזרחים וארגונים קטנים ולבנות כוח קואליציוני שישנה את מבנה הכוח בחברה. 

הקואליציה קמה במטרה לאחד את כוחותיהם של כל הארגונים הפועלים בזירה, לגייס את עובדי הקבלן למאבק, ולבנות יחד כוח מהותי, שמגדיר את בעיית עובדי הקבלן כבעיה שורשית, ונלחם בכל הגזרות הנדרשות כדי לחולל שינוי חברתי ומבני בשוק התעסוקה בישראל .

חזון ויעדים

הקואליציה חותרת לכונן נורמה של העסקה ישירה כבסיס להעסקה הוגנת בישראל

 

העסקה ישירה כפתרון

ניסיון ארוך שנים מעיד שכל ניסיון אכיפה, בקרה ופיקוח בנוגע לאוכלוסיות מוחלשות בענפים ובמגזרים קבלניים מסוגים שונים משמש כסות ואינו נותן מענה רלוונטי לצורות הניצול, העושק והגזל. כל עוד לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד ישירים מתפתחות פרקטיקות של ניצול והתעמרות שעלולות להגיע עד עבדות פיזית ממש. הפתרון - צמצום העסקה הקבלנית למינימום ההכרחי

 

הכרה

הכרה בכל העובדים המועסקים באופן עקיף, לרבות עובדים המועסקים דרך קבלני כוח אדם, חברות שירותים, וכל שיטת העסקה אחרת שבה העובדים אינם מועסקים  באופן ישיר אלא  כעובדי קבלן. וקליטתם באופן הוגן וראוי אצל המעסיקים הישירים.

 

כינון 100% העסקה ישירה

הכרה בכל העובדים המועסקים באופן עקיף, לרבות עובדים המועסקים דרך קבלני כוח אדם, חברות שירותים, וכל שיטת העסקה אחרת שבה העובדים אינם מועסקים  באופן ישיר אלא  כעובדי קבלן. וקליטתם באופן הוגן וראוי אצל המעסיקים הישירים.

השוואת תנאים

עובדי הקבלן ייקלטו במקום העבודה ותנאי העסקתם יושוו לתנאי העסקתם של עובדים מן המניין. חשוב לוודא שלא נולד שרץ חדש במעמד קליטת עובדים אלה, וכי ייעשה עמם הצדק, כראוי.

 

עיגון

יש לעגן בחוק יסוד את הזכות לעבוד וליהנות משכר הוגן ומתנאי עבודה והעסקה נאותים, ואת חובת המדינה לפעול לקידום המימוש של זכות זו. תיאסר בחוק העסקה שאינה ישירה בשירות המדינה ובגופים ציבוריים, אלא במקרים חריגים בהם יש צורך אמיתי במילוי כוח אדם זמני, שלא ייהנה משיקול דעת שלטוני. לשם כך, יוכן מתווה לתכנית ממשלתית להעברת כלל השירותים הממשלתיים שניתנים באמצעות קבלנים ועמותות לידי שירות המדינה. מתווה זה יהיה הדרגתי בהתאם לרמת ההפרטה אולם יוגבל בזמן, ולא יעלה על שלוש שנים.

bottom of page