מאגר המידע של הקואליציה להעסקה ישירה

מחקרי הכנסת, חקיקה, דוחות ממשלתיים ופסקי דין

חקיקה, פסקי דין, ומחקרים

ספורים אישיים

עדויות וספורים אישיים של עובדי קבלן

ראיונות עם עובדים ומעסיקים

שאלות ותשובות בנושא עובדי קבלן

כל מה שרצית לדעת על עובדי קבלן

מאמרים אקדמיים בנושא עובדי קבלן

מאמרים אקדמיים

מאגר כתבות שהתפרסמו בתקשורת הכתובה והמשודרת

כתבות  בנושא עובדי קבלן

עברו להעסקה ישירה

נתונים על ארגונים שעברו להעסקה ישירה

נתונים על עסקים וארגונים שעברו להעסקה ישירה