top of page

פעילות הקואליציה להעסקה ישירה

ראש העמוד

פעילות לובי וחקיקה

"הדמוקרטיה היא הגנת האדם מפני ממשלת מדינתו"

( ישעיהו ליבוביץ)

הקואליציה פועלת במסגרת הכנסת ובתוך הרשויות המקומיות למען  שינוי מדיניות ולמען עיגון הדרישה להעסקה ישירה בחוק.

נציגי הקואליציה משתתפים בדיונים של ועדות הכנסת, מציגים נתונים בפני מקבלי החלטות ומגיבים לדוחות ממשלתיים ולמחקרי הכנסת.

 מערכות בחירות הן הזדמנות מצוינת להעלות את נושא ההעסקה הישירה לסדר היום הציבורי.  במהלך מערכות הבחירות לכנסת לממשלה ולרשויות המקומיות קיימה הקואליציה כנסי הסברה למועמדים וחשפה את עמדותיהם בנושא העסקה לתקשורת.

הקואליציה ערכה שימוע ציבורי בכנסת שבו העידו עובדי קבלן על תנאי העסקתם בפני וועדת מומחים.

ניסחה מתווה ממשלתי להעסקה ישירה ופעלה לקידומו.

קיימה יום העסקה ישירה בכנסת.

חקיקה

תקשורת והסברה

"העולם כולו וכל בני-האדם בו הם עניינם של כולם" 

 (וויליאם סארויאן  מתוך הספר "לבי בהרים")

הקואליציה עושה מאמצים רבים כדי לגייס שותפים בקרב קבוצות אוכלוסייה  מגוונות בהן עולים חדשים, במגזר הערבי, סטודנטים, אנשי אקדמיה ומחקר, ארגוני נשים, מכינות קדם צבאיות.

 

נציגי הקואליציה עורכים פעילויות הסברה בבתי ספר, בחינוך הבלתי פורמלי, במכינות הקדם צבאיות ובמסגרות אקדמיות, משתתפים באופן פעיל בכנסים וימי עיון ומציגים את נושא עובדי הקבלן. 

הקואליציה דואגת להביא לכלי התקשורת השונים סיפורים מן השטח ונציגיה מתראיינים בתקשורת בכל פעם שסוגיית עובדי הקבלן עולה על סדר היום.  

הסברה

"עצמה שמאפשרת שינוי ביחסי הכוח נובעת משני מקורות: כסף ואנשים.

מי שאין להם כסף, חייבים להסתמך על גיוס אנשים למאבק המוני"

 ( סול אלינסקי 1971)

הקואליציה מקימה קבוצות מנהיגות של עובדי קבלן ברחבי הארץ במטרה להכשיר מובילי דרך שיוכלו להניע מאבק בכוחו עצמם.

חברי הקבוצה מקבלים מהקואליציה ידע, מיומנויות הדרכה וליווי שמכשיר אותם לגייס תומכים ופעילים, לפתח אסטרטגיה ולהכיר טקטיקות פעולה.

שתי דוגמאות בולטות:

מנהיגות העובדים בקבוצת עזריאלי

מנהיגות למען העסקה של עובדי קבלן באוניברסיטאות

מנהיגות

אקטיביזם ופיתוח מנהיגות

מאבקים ממוקדים

עצמה איננה מה שיש לך, אלא מה שהיריב חושב שיש לך"

( סול אלינסקי 1971)

הקואליציה משתמשת בכל הכלים שעומדים לראשותה כדי לנהל מאבקים שמתמקדים בקבוצות עובדים ספציפיות: העסקה ישירה של מורות ומורים, העסקה ישירה של עובדי "כתף אל כתף", עובדי קבלן באוניברסיטאות, עובדי הקבלן במזנון הכנסת, עובדי קבלן באריאל בירושלים, עובדי קבלן משרד החוץ.

 

הקואליציה בונה אסטרטגיות פעולה, מנסחת ניירות עמדה,  יוזמת פעולות מעוררות מודעות, מביאה את המאבק לדיון בוועדות הכנסת, בקרב שרי ממשלה ובקרב מקבלי החלטות. מושכת את עניין התקשורת לסקר את המאבק ולהעלותו לסדר היום ונציגיה משתתפים באופן פעיל בתכניות אקטואליה. 

מאבקים ממוקדים
bottom of page