top of page
תמונה קואליציה.jpg

אסיפת 1000 עובדי קבלן 

2012

הקואליציה קיימה אסיפת עובדי קבלן ב 14/5/2012. באסיפה נכחו כמאתיים איש ואישה. הדוברים היו עובדי קבלן ממגוון תחומים; עובדת ניקיון, מאבטח, עובדת סוציאלית, מורה, עובדת חקלאות ובנה של עובדת קבלן בחברת חשמל. בתום האסיפה קיימנו צעדה אל מול בית ראש הממשלה

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

Public Demonstration

בחירות לממשלה 

2012

לקראת הבחירות קיימה הקואליציה כנס בחירות בנושא העסקה קבלנית, בשיתוף אגודת הסטודנטים של סמינר הקיבוצים. הכנס נערך ב 30/12/2012, בנוכחות שמונה מועמדות ומועמדים לכנסת ה 19, ממגוון מפלגות, ובפני קהל של כמאתיים איש, עובדי קבלן וסטודנטים. קמפיין אינטרנט : 820 מיילים לשרים, הגעה לחוגי בית ולכנסים נייר בנושא שח"כים יחתמו עליו

Workers on Strike

מזנון הכנסת 

2012

מאבק למען השבתה לעבודה של עובדת מזנון, שירה כהן,  הכנסת שפוטרה לאחר שניסתה לאגד את העובדים עקב החלפת קבלן.  הקואליציה הפעילה  שדולה להעסקה ישירה, פנתה ליו"ר הכנסת ויצירה רעש תקשורתי סביב הנושא.  מצאה עורך דין אשר ייצג אות שירה כהן בהתנדבות, והעובדת הוחזרה לעבודתה.

קמפיינים

השוק חופשי אנחנו עבדים 

2012

קמפיין להעלאת מודעות  - פתחנו בשוק  למכירת עובדי קבלן

bottom of page